تحقیق روشهای سنتز ایندولنینها و ترکیبات اسپیرو   شامل  25 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  روشهای سنتز ایندولنینها و ترکیبات اسپیرو می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۱-۱) ا مقدمه

     شیمی هتروسیکل در حال حاضر تبدیل به رشته­ی جداگانه­ای در شیمی شده است، که دارای تاریخ طولانی و چشم­ انداز روشنی در آینده می­باشد. اولین ترکیبات شناخته شده توسط انسان منشأ هتروسیکلی داشته­اند. بسیاری از داروهای درمانی در طبیعت به صورت ترکیبات هتروسیکلی می­باشند. امروزه شیمی هتروسیکل با ارائه معرف­ها و روش­های سنتزی، در سنتز داروها، علف­کش­ها و مواد شوینده فعالیت دارد. شیمی هتروسیکل علاوه برآن در رشته­های مرتبط مانند بیوشیمی، پلیمر و مهندسی مواد نقش مهمی ایفا می­کند.

۱-۲) روش­های سنتز ایندولنین­ها

ایندولین­ها در فارماکولوژی از ترکیبات مهمی بشمار می­آیند که از نظر بیولوژیکی فعال بوده و مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی می­باشند.

نظریه عمومی مکانیسم فیشر

حلقوی شدن آریل هیدرازون­ها به مشتقات ایندول در حضور اسید، توسط فیشر۱ در سال ۱۸۸۳ کشف شد که  امروزه هم روش عمومی سنتز اغلب ایندول­ها و ایندولنین­ها است. مکانیسم عمومی پذیرفته شده برای سنتز فیشر ایندول توسط رابینسون پیشنهاد شد ۲،۳  و توسط آلن و ویلسون۴ ، کارلین و فیشر۵ آربوزو و کیتایف ۶  و ساوارو۷ کامل گردید.

مطابق مکانیسم رابینسون، واکنش از طریق مراحل اصلی زیر انجام می شود(۱-۱)

۱- توتومری هیدرازون (I) به ان هیدرازون (II)

۲- تشکیل پیوند کربن-کربن (III←II)

۳- حلقوی شدن همراه با حذف آمونیاک و تشکیل ساختمان ایندول

مهم­ترین مرحله این واکنش تشکیل پیوند کربن- کربن (II)←(III) می­باشد که از حمله الکتروفیلی درون مولکولی جزء انامین ایجاد می­شود ۸-۱۱ مطالعات بیشتر نشان داده است که در سنتز فیشر در صورتی که از اسیدهای قوی مانند HCL،    H2SO4  و  PPA(پلی فسفریک اسید ) استفاده شود ۱۲ مخلوطی از ایندول(۲) و ایندولنین (۳) حاصل می شود که ایندول محصول ارجح است و در صورتی که از اسیدهای ضعیف مانند اسید استیک استفاده شود، تنها ایندولنین محصول واکنش خواهد بود.

۱-۱) آلکیلاسیون ایندول ها

ایندول­های ۲،۳- دی استخلافی در موقعیت ۳ با آلکیل هالید ها وارد واکنش شده و ایندولنین (۸) را تولید می­کنند ۱۴

آلکیلاسیون ایندول ها توسط  فرنز۱۵  و در سال ۱۹۶۷، کسناتی و همکارانش ۱۶ در سال ۱۹۶۹ مورد مطالعه قرار گرفت .

۳-آلیل-۳- (پروپ – ۲-اینیل ) -۳-(۳-متیل بوت – ۲ – اتیل )- H3-ایندولنین ها را با آلکیلاسیون ۲،۳-دی آلکیل ایندول با آلیل برومید و دی متیل آلیل برومید باعث تشکیل H3-ایندولنین های (۱۰،۱۱) مورد انتظار می شود ۱۷ (شکل های ۱-۶ و ۱-۷).

جکسون و اسمیت۱۸ در سال ۱۹۶۸ با استخلاف آلکتروفیلی در ایندول های ۳- استخلافه توانستند ایندولنین را بسازند. آنها پیشنهاد کردند که استخلاف الکتروفیلی در موقعیت  ۲ بطور مستقیم اتفاق نمی افتد ، بلکه ابتدا الکتروفیل در موقعیت ۳ واکنش داده و سپس نوآرایی وگنر – مروین انجام شده و ایندول های زیر را تولید می­کند (شکل ۱-۸ و ۱-۹).

جکسون و اسمیت ترتیب مهاجرت گروه آلکیل C-3 و تشکیل ایندول های ۳،۲-دی استخلافی را به قرار زیر اعلام   کردند:  Me<Et<Pr<i-Pr<allyl<PhCH3 

به عنوان مثال ۳،۳-دی متیل ایندولنین در محلول ۶ مولار اسید کلریدریک به دمای ۸۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۱۵ دقیقه برای کامل شدن نوآرایی نیاز دارد. در حالیکه ۳-بنزیل –۳- متیل ایندولنین درCDCl3   به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد در حضور تری فلورو استیک اسید به ۲-بنزیل -۳-متیل ایندول نو آرایی می کند.

۱-۱)  روش های دیگر سنتز ایندولنین ها

از روشهای متنوع دیگری نیز می توان ایندلنین ها رو سنتز نمود ، بعضی از این روش ها عبارتند از :

۱- تهیه ایندولنین ها در حضور PPE (پلی فسفات اتیل) ۱۹-۲۰

۲- سنتز ایندول با (۲-هیدروکسی-۵-نیترو بنزیل برومید)۲۱


جهت دانلود متن کامل تحقیق روشهای سنتز ایندولنینها و ترکیبات اسپیرو کلیک نمایید