تحقیق سنتز تیازولها  شامل  20 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  سنتز تیازولها می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱- مقدمه

۱-۱ تیازول[۱]

تیازول یا ۱،۳-تیازول ترکیب هتروسیکلی است که دو اتم نیتروژن و گوگرد به عنوان بخشی از حلقه پنج عضوی آروماتیک آن هستند. تیازول و مشتقات آن ۳،۱-آزویی است که یک نیتروژن و یک هترواتم دیگر در ۵ عضوی بجای نیتروژن دیگر آن جایگزین شده است. سیستم حلقه تیازول در بسیاری از ترکیبات طبیعی یافت شده است و از اهمیت بیولوژیکی ویژه‌ای برخوردار است. حلقه تیازول در تیامین[۲] (۱) (ویتامین B1 که برای عملکرد طبیعی و متابولیسم کربوهیدرات حیاتی است)، آنتی‌بیوتیک­های پنی‌سیلین[۳] و باسیتراسین[۴] وجود دارد. تیازول­ها همچنین به عنوان یک حد‌واسط در تولید بسیاری از داروهای سنتزی مثل داروی ضد میکروبی سولفاتیازول[۵] (۲)، داروی ضد تشنج ریلوزول[۶] (۳)، ضد افسردگی پرامی­پکسول[۷]، داروی ضد آسم سینالوکست[۸]،و همچنین قارچ­کش­ها و رنگ­ها استفاده ‌می‌شوند (شمای۱-۱)] ۱-۸[.

 ۱-۲ سنتز

۱-۲-۱ سنتز تیازول­ها از ترکیبات α-هالوکربونیلو مشتقات آن (سنتزهانش[۱])

متداول­ترین روش سنتزتیازول­ها روش هانش است که یک ترکیبα-هالوکربونیل (۴) با تیوآمید (۵) (یا تیو اوره برای سنتز مشتقات ۲-آمینو) واکنش می­دهد. واکنش با حمله هسته دوستی سولفور به اتم کربن دارای هالوژن پیش می­رود. سپس حد واسط غیر حلقوی نمک α-s-آلکیل ایمینیم (۷) بعد از یک انتقال پروتون، متحمل حلقه‌زایی و بدنبال آن حذف آب شده و محصول تیازول مورد نظر(۶) تهیه می‌شود (شمای ۱-۱). این واکنش علاوه بر تیوآمیدها (۵) با تیواوره­ها، تیو سمی­کاربازیدها و همچنین سایر ترکیبات حاوی ساختمان N-C=S نیز انجام می­پذیرد ]۱۱-۹[.

این واکنش معمولاً به آرامی پیش می­رود و تیازول­های ساده را با بازده خوبی به دست می­دهد. هرچند برای بعضی انواع استخلاف­دار محدودیت­هایی دارد و بازده پایین است. استفاده از تیو­آمیدها و α-هالوکربونیل بدون استخلاف دستیابی به تیازول­های دارای استخلاف در موقعیت ۲ را امکان­پذیر می­سازد ]۱۶-۱۲[.

برای سنتز تیازول­های بدون استخلاف در موقعیت ۲ از تیو­فرم­آمید استفاده می­شود، در حالی که استفاده از تیوآمیدهای استخلاف­دار و α-هالوکتون­های استخلاف­دار، تیازول­های سه استخلافی در موقعیت­های ۲،۴ و ۵ را تشکیل می­دهد ]۱۹-۱۷[.

چن[۱] و همکارانش با روشی جدید و کارآمد ۲-آمینو تیازول-۵-کربوکسامید[۲] (۱۳) که حدواسطی در تولید داروی ضد سرطان دساتینیب[۳] است را سنتز کردند. در این روش β-اتوکسی اکریل آمید[۴](۱۲) از جفت شدن β-اتوکسی اکریلویل کلرید[۵] (۱۰) با ۲-کلرو-۶-متیل آنیلین (۱۱) تهیه شد. سپس آلفا برم­دار کردن و واکنش با تیو اوره، ۲-آمینو تیازول-۵-کربوکسامید را با بازده %۹۵ حاصل کرد (شمای ۱-۲)] ۲۰[.

ارلن مایر[۱]اصلاحاتی در سنتز هانش انجام داد، طوریکه اگر واکنشگر α-هالوکتون پایدار باشد به جای تیو

آمید می­توان از مخلوط آمید و پنتاسولفید فسفر استفاده کرد (شمای ۱-۳) ]۲۱٫[

یک روش اصلاح سنتز هانش استفاده از α-توسیل کتون­ها به جای ترکیبات α-هالوکربونیل است ]۲۲[. یکی از مزیت‌های این روش اجتناب از استفاده ترکیبات سمی و اشک­آور α-هالوکربونیل است. این روش شامل واکنش یک کتون با معرف HTIB[1]] هیدروکسی-(توسیلوکسی) یدو بنزن[ (۱۹) است تا α-توسیل‌کتون (۲۳) از طریق حد واسط (۲۲)تشکیل شود (شمای ۱-۴).

همچنین قابل ذکر است که حدواسط (۲۲) در جا بدست آمده می­تواند مستقیماً و بدون جداسازی α

توسیل کتون­(۲۳)، در واکنش با تیو­آمیدها متحمل حلقه­زایی شوند ]۲۳[.

۱-۲-۲ سنتز تیازول­ها از ترکیبات آسیل آمینو کربونیل و پنتا­سولفید فسفر (سنتز گابریل[۱])

روش سنتزی مهم دیگر برای سنتز تیازول­ها شامل واکنش α-آسیل آمینوکتون­ها(۲۴) با پنتاسولفید فسفر یا معرف لاوسن[۲]است که منجربه تهیه تیوآمید منطبق (۲۶) شده که در حالت تعادل با (۲۷) است و سپس بعد از حلقه‌زایی به حدواسط (۲۸) تبدیل شده که با خروج آب تیازول (۲۵) تبدیل می‌شود (شمای ۱-۵) ]۲۹-۲۴[.


جهت دانلود متن کامل تحقیق سنتز تیازولها کلیک نمایید