پایان نامه عدالت شامل 55 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  عدالت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است ، مسائل مربوط به عدالت است .

هر کسی که یک دوره کامل نهج البلاغه را مطالعه کند ، می بیند علی علیه السلام درباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد . اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است . قطعاً برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و بر عکس با تعلیمات دینی سایر ادیان جهانی آشنا می شوند ، باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به این گونه مسائل می پردازد. مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست ؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار ؟!

و بر عکس ، کسی که با تعلیمات اسلامی آشنا ست و سوابق علی علیه السلام را می داند که در دامان مقدس پغمبر اکرم پرورش یافته است . رموز اسلام را به او آموخته ، اصول و فروغ اسلام را در جان او ریخته است ، دچار هیچگونه تعجبی نمی شود .

علی علیه السلام حکومت را پشیزی نمی شمارد آن را مانند سایرمظاهر مادی دنیا از استخوان خوکی که در دست انسان خوره داری باشد بی مقدار تر می شمارد ، اما همین حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعی اش یعنی به عنوان وسیله ای برای اجرای عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع ، فوق العاده مقدس می شمارد و مانع دست یافتن حریف رقیب فرصت طلب و استفاده جو می گردد ، از شمشیر زدن برای حفظ و    نگهداری اش از دستبرد چپاولگران دریغ نمی ورزد .

مقدمه  

 

محققین معنی عدل را این طور می کنند ( اعطاء کل ذی حق حقه) حق هر صاحب حقی را ادا کردن و در مقابلش منع از حق ، ظلم است اداء حق نکردن ظلم است تجاوز از حد و عدل وضع هر چیزی به جای خود است – حقوق را بخواهیم ملاحظه کنیم ، اگر کسی بخواهد صفت بشمارد خیلی زیاد است . حقوقیکه خدا بربنده دارد حقوقی که خلق دارند هر کدام مواردش بسیار است حق خلق از همسر وهمسایه  و اولاد و رحم ، همکار و فقراء وخلاصه اجتماع مسلمین – حقوق بسیار است .

پشت اسلام زباز وی علی گشت قوی

نخل توحید زشمشیر علی بار وراست

سر به محراب پی بندگی آورد فرود

کی زشمشیر جفاشیر خدا را حذر راست

ز ادب چهره بر آن قبله حاجات بند

که شهان را چو گراجبهه بر آن خاک رواست

بخش اول

عدل الهی ( عدالت خدا )

در علوم اسلامی (( عدالت )) به سه معنا به کار می رود .

اول :عدل الهی ( عدالت خدا )

دوم : عدالت انسان که شرط احراز مناصبی از قبیل قضاوت ، امامت جماعت و جمعه ، رهبری جامعه اسلامی ، پذیرش شهادت در دادگاه و … است :

سوم : عدالت اجتماعی با معنایی گسترده که همه ابعاد مسایل اجتماعی ، از قبیل اقتصاد سیاست ، مدیریت و … را در بر می گیرد .

در این درس ما بررسی معنای سوم را پی می گیریم ،لیکن برای فراهم آمدن بیشتر زمینه تحقیق آن به معنای اول نیز اشاره می کنیم و یاد آوری این نکته سودمند است که این هر سه معنا در کلام علی – علیه السلام – آمده است .

بخش ۱- عدل الهی

 آموزه  عدل الهی از تعالیم مهم و گران سنگ پیامبران است . در عهدعقیق۱ و آیین مسیحیت۲ به داد و رزی و عدالت خداوند اشاره شده است . قرآن کریم به صورتی آشکار از عدل الهی سخن می گوید و در آیات پر شماری عدالت خدا را به تصویر کشیده۳ و بر این نکته پای می فشرد که : (( خداوند حتی هموزن ذره ای ستم نمی کند و مردم خود بر خویشتن ستم می کنند۴ )).

علی علیه السلام – در این باره فرمود :

(( بر این حقیقت گواهی می دهم که ذات خداوند خود عدل است و مجری عدالت ، و داوری عادلانه اش مرز میان حق و باطل را می نمایاند))۵

(( اوخدایی است که وعده هایش راست بوده و بزرگ تر از آن است که بر بندگانش ستم کند ، در میان خلقش به قسط و داد رفتار می کند و در فرمان روایی خویش بر آنان عدالت گستر است۶ ))

 همان عدالت به معنای دوم همان است که در فقه اسلامی بدان می پردازند و درباره آن می کاوند بسیاری از فقیهان بر این باورند که عدالت به این معنا عبارت است از : ملکه و نیرویی بر خاسته از ایمان آدمی که انگیز انجام و اجبات است و ترک گناهان .

عدالت اجتماعی ( عدالت به معنای سوم ) همان کسی است که در پی تبیین آن هستیم . پژوهش در سخنان و سیره آن حضرت نشانگر آن است که آن حضرت تفریی خاص از عدالت ارابه نداده ، و صد البته بر آشنایان به مسایلی از این دست پوشیده نیست که تبیین این گونه موضوع ها ازشان حضرتش – علیه السلام – به دور است . لیکن با تتبع در سخنان و کاوش در سیره آن حضرت می توان جلوه های عدالت علوی را دانست .

یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی در اسلام دستیابی همه افراد جامعه به آسایش و امکانات رفاهی زندگی است ، و اختلاف شدید طبقاتی مورد قبول اسلام نیست . البته مخفی نماند که منظور و مقصود از عدالت در باب اقتصاد نیست که حقوق و در آمد ها یکسان باشد ، طبیعی است که کار آیی و توانمندی افراد یکسان نیست و اصناف و مشاغل مختلف با توانمندی ها و عملکرد های متفاوت در جامعه  فعالیت دارند ۀ که این تفاوت و اختلاف در آمد و حقوق ومزایا را در پی دارد .و بدین سان در آمد پزشک با پرستار ، بنا با کارگر ۀ رئیس با کارمند تفاوت دارد و به دور از عقل است که مزد و حقوق همه اصناف و افراد با هر استعداد و هر کار آیی یکسان تعیین شود .

امام علی علیه السلام – در نامه به مالک اشتر ، افراد جامعه را به چند صنف و گروه تقسیم نموده و طبقات جامعه را بر شمرده و فرموده است :

(( هر یک سهمی دارند ))

 جهت دانلود متن کامل پایان نامه عدالت کلیک نمایید